สำหรับบริษัท
- ดูแล ซ่อมแซม และแก้ไขปัญหา Computer Hardware, อุปกรณ์ต่อพ่วง, Software, ระบบ Window Server และระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลจัดเก็บทะเบียนประวัติอุปกรณ์เกี่ยวกับ IT
- ดูแลเครื่องสแกนและระบบบันทึกเวลาเข้า-ออกงานของพนักงาน
- รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, อนุปริญญา, ปวส.
- คณะ/สาขา การจัดการสารสนเทศ, การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
1. เพศชาย อายุ 23 - 40 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความชำนาญ Software ซ่อม Hardware (คอมพิวเตอร์, ปริ้นเตอร์ และอุปกรณ์ด้านไอทีอื่น)
4. มีความรู้ในการแก้ไข ดูแลและติดตั้ง Software ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมที่ใช้ในสำนักงาน
5. มีความรู้ และสามารถแก้ไข Network และ Server ขององค์กรได้
6. มีความรู้ ความเข้าใจในระบบ CCTV
7. ยินดีรับเด็กจบใหม่ หากมีความสามารถและทักษะตรงสายงาน และทำงานนอกสถานที่ได้
8. มีความขยัน ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบงาน
9. สามารถแก้ปัญหาและรับแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
สวัสดิการ
สถานที่ทำงาน
สำนักงานใหญ่
ติดต่อ
คุณนพรัตน์
02-2401273-4, 02-2498896 ต่อ 202

ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณให้ทันที ประหยัดเวลาค้นหา และจะส่งตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เหมาะกับคุณให้อย่างต่อเนื่อง

ประหยัดเวลาในการฝากประวัติ ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณได้ไม่ดีเท่ากับแบบสมัครด่วน ขอแนะนำให้คุณมาฝากรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

ประหยัดเวลาสมัคร แต่ขอแนะนำให้ฝากประวัติกับเราในภายหลัง เพื่อให้สามารถแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน