สำหรับบริษัท
ดำเนินการฝึกอบรมพนักงาน / อบรมตาม On The Job Training
2. จัดทำแผนอบรมประจำปี / ดำเนินการอบรมตามแผน
3. ดำเนินการจัดกิจกรรม / ประชาสัทพันธ์เพื่อพัฒนาพนักงานและองค์กร
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
วุฒิ ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบริหารทรัพยากรบุุคล หรือที่เกี่ยวข้อง
เพศชาย - หญิง อายุ 35-45 ปี
มีประสบการณ์งานพัฒนาบุคลากร อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
มีทักษะในการเจรจา และการนำเสนอสื่อเพื่อพัฒนาบุคลากร
มีรถยนต์เป็นของตนเอง
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และบุคลิกภาพดี
เป็นผู้นำกิจกรรมต่างๆ ได้
สวัสดิการ
ประกันสังคม / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ /ตรวจสุขภาพประจำปี/ งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี / บัตรเติมน้ำมัน /ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
สถานที่ทำงาน
สำนักงานใหญ่เสรีไทย 48
ติดต่อ
นันทภัค
0614050868

ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณให้ทันที ประหยัดเวลาค้นหา และจะส่งตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เหมาะกับคุณให้อย่างต่อเนื่อง

ประหยัดเวลาในการฝากประวัติ ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณได้ไม่ดีเท่ากับแบบสมัครด่วน ขอแนะนำให้คุณมาฝากรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

ประหยัดเวลาสมัคร แต่ขอแนะนำให้ฝากประวัติกับเราในภายหลัง เพื่อให้สามารถแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน