สำหรับบริษัท
1. ดำเนินการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักร ตามแผนที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงเปิดใบแจ้งซ่อม ในกรณีที่พบปัญหาจากการทำPreventive Maintenance (การซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน-Preventive Maintenance)
2. ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในสายการผลิต และโครงสร้างอาคารการผลิต เมื่อได้รับใบแจ้งซ่อม ในกรณีที่สามารถดำเนินการได้เอง หรือติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อเข้ามาดำเนินการซ่อมแซม / บำรุงรักษา ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้เอง (การซ่อมบำรุงเชิงเร่งด่วน-Break down Maintenance)
3. ตรวจสอบเครื่องมือ-เครื่องจักรที่มีการรับเข้าใหม่ ที่ใช้ในสายการผลิต พร้อมทั้งจัดทำประวัติเครื่องจักร / อุปกรณ์ และลงบันทึกข้อมูล
4. วางแผนและกำหนดอัตราการใช้อะไหล่แต่ละรายการ รวมถึง กำหนดระดับความต้องการของอะไหล่คงคลังที่เหมาะสม
5. ควบคุมสต็อคและการเบิก-จ่าย อะไหล่คงคลัง รวมถึงจัดทำใบขอซื้อ เมื่อพัสดุอะไหล่หมดคลัง หรือ มียอดต่ำกว่า Minimum Stock
6. บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร / อุปกรณ์ เพื่อการจัดทำ KPI ของแผนก
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 25,000 - 28,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, ปวส.
- คณะ/สาขา ช่างกลโรงงาน, เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
- ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี
1. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องกล, ช่างกลโรงงาน หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกรรม / ด้านการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร อย่างน้อย 5 ปี
3. มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรในการผลิต
4. มีทักษะงานช่างหลากหลายประเภท
5. มีความรู้รอบด้านเกี่ยวกับช่าง/มีความรอบคอบ/มีความระมัดระวัง
6. มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ
สวัสดิการ
- ปรับเงินเดือน
- เงินพิเศษประจำปี
- วันหยุดประจำปี
- ประกันสังคม
- อื่นๆ (แต่ละตำแหน่ง)
สถานที่ทำงาน
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
02-919-2266

ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณให้ทันที ประหยัดเวลาค้นหา และจะส่งตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เหมาะกับคุณให้อย่างต่อเนื่อง

ประหยัดเวลาในการฝากประวัติ ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณได้ไม่ดีเท่ากับแบบสมัครด่วน ขอแนะนำให้คุณมาฝากรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

ประหยัดเวลาสมัคร แต่ขอแนะนำให้ฝากประวัติกับเราในภายหลัง เพื่อให้สามารถแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน