สำหรับบริษัท
. ทำการสั่งซื้อและตรวจเช็คคุณภาพของวัตถุดิบที่ต้องใช้ในแต่และวัน
• เตรียมความพร้อมในการทำงานในแต่ละวันตามความรับผิดชอบภายใต้มาตรฐานที่วางไว้
• ปฎิบัติตามมาตรฐานการให้บริการและช่วยดูแลพนักงานในแต่ละครัว
• ควบคุมต้นทุน วัตถุดิบในครัว
• ช่วยในการจัดการดำเนินงานในแต่ละวันของครัว, ประสานงานให้พนักงานทำอาหารออกตามเวลา และควบคุมคุณภาพอาหารให้ตรงตามมาตรฐาน
• ปฎิบัติตามข้อกำหนด, กฎระเบียบ และสูตรอาหารของร้าน
• ควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด, กฎระเบียบ และสูตรอาหารของร้าน
• รายงานเมนูที่สามารถขายได้และไม่ได้ในแต่ละวันให้พนักงานserviceทราบก่อนเปิดร้าน
• ทำงานให้ถูกต้องตามกฏสุขลักษณะและสุขอนามัยของผู้ประกอบอาหาร
• สื่อสารกับพนักงานในครัว แก้ไขปัญหา และความสัมพันธ์ของพนักงาน
• อบรมพนักงานครัวให้สามารถทำตามเป้าหมายที่หัวหน้างานต้องการ
• ควบคุมการเข้างานของพนักงานให้เป็นไปตามที่กำหนด
• ดูแลงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
• ดูแลความสะอาดในบริเวณสถานที่ทำงาน
• ดูแลและรักษาให้อุปกรณ์และห้องครัวอยู่ในความเรียบร้อย และทำการแจ้งหรือแก้ไขทันทีหากพบว่ามีความบกพร่อง
• ปรับตัวและพัฒนาตนเอง ให้อยู่ในมาตรฐานของร้าน
• ตรงต่อเวลาและรายงานตัวต่อหัวหน้างานทันที่ที่มาถึงครัว
• ต้องปฏิบัติตามกฏของบริษัทอย่างเคร่งครัด
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปวช.
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
อายุ 30 - 45 ปี
เพศ ชาย, หญิง
มีประสบการณ์ เป็น Chef de Partie 2-3 ปี
มีความรับผิดชอบ
ตรงต่อเวลา
ทำงานเป็นทีมได้
มีทัศนะคติที่ดี
สวัสดิการ
ค่าอาหาร
ค่าเซอร์วิสชาร์จ
ประกันสังคม
สถานที่ทำงาน
ร้านอาหารฮาร์เวสต์ (Harvest Restaurant)
24/1 ซ.สุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
ติดต่อ
ภัทรภร ทองจงวัฒนา
0623231633

ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณให้ทันที ประหยัดเวลาค้นหา และจะส่งตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เหมาะกับคุณให้อย่างต่อเนื่อง

ประหยัดเวลาในการฝากประวัติ ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณได้ไม่ดีเท่ากับแบบสมัครด่วน ขอแนะนำให้คุณมาฝากรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

ประหยัดเวลาสมัคร แต่ขอแนะนำให้ฝากประวัติกับเราในภายหลัง เพื่อให้สามารถแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน