สำหรับบริษัท
1. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้มีความทันสมัยอยู่ตลอด
2. Update ข้อมูล / รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าในสื่อออนไลน์ให้มีความทันสมัย
3.คิดแคมเปญการโฆษณา / การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด สินค้าของบริษํทฯ ผ่านช่องางสื่อออนไลน์ให้สอดคล้องกับช่วงเวลา หรือเทศกาลต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย
4.วางแผนร่วมกับทีมงาน เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือบุคคลทั่วไปรู้จักสินค้าของบริษัทฯเพื่อกระตุ้นยอดขายจากช่องทาง Social Media ต่างๆ ของบริษัทฯ
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปวส., ปวช.
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
1. มีความรู้เกี่ยวกับสื่อออนไลน์ต่างๆ
2. มีความคิดสร้างสรรค์ / มีความละเอียดรอบคอบ / มีความช่างสังเกต/รู้จักการวางแผน
3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- งานเลี้ยงประจำปี
- ปรับเงินเดือน
- เงินพิเศษประจำปี
สถานที่ทำงาน
ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
02-919-2266

ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณให้ทันที ประหยัดเวลาค้นหา และจะส่งตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เหมาะกับคุณให้อย่างต่อเนื่อง

ประหยัดเวลาในการฝากประวัติ ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณได้ไม่ดีเท่ากับแบบสมัครด่วน ขอแนะนำให้คุณมาฝากรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

ประหยัดเวลาสมัคร แต่ขอแนะนำให้ฝากประวัติกับเราในภายหลัง เพื่อให้สามารถแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน