สำหรับบริษัท

Expert of Data Analysis (ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด)

ประเมินสถานการณ์ คาดการณ์ วิเคราะห์โอกาสและความได้เปรียบเสียเปรียบทางธุรกิจก่อนออกแคมเปญหรือกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
วิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้มการแข่งขันของคู่แข่ง คู่ค้าต่างๆ รวมถึงความต้องการของลูกค้า รวบรวม ประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้าน
ต่างๆอาทิ ข้อมูลโปรโมชั่น ข้อมูลยอดชาย ข้อมูลลูกค้า เป็นตัน สามารถวิเคราะห์กำหนดกลยุทธ์และวางแผนงานการทำตลาดทุกช่องทาง

ความรับผิดชอบหลัก (Key responsibilities)
1. คาดการณ์ ประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาตรวมถึงนำเสนอแนวทางการทำการตลาดและส่งเสริมการขายของบริษัท
- ประเมินสถานการณ์ คาดการณ์ วิเคราะห์โอกาสและความได้เปรียบเสียเปรียบทางธุรกิจก่อนออกแคมเปญหรือกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
- รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ทิศทางแนวโน้มด้านการแข่งขันทางการการตลาดของคู่แข่งขันในเต่ละช่องทางรวมถึงความต้องการต้านการบริโภคของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
- รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายของแต่ละแบรนด์ รวมถึงความสำเร็จของการออกกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในแต่ละแคมเปญและโปรโมชั่นของทุกช่องทาง
- คิดและนำเสนอแผนงานการตลาดที่เหมาะสมกับช่องทางการทำตลาดแต่ละแบรนด์ แต่ละแคมเปญและแต่ละกลุ่มลูกค้าให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเทรนใหม่ๆ ที่เข้ามา
- พัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดเพื่อวางแผน และแก้ไขปัญหาทางการตลาดและการขาย

2. ศึกษาเครื่องมือใหม่ๆรวมถึงช่วยคิดและออกแบบวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่สนับสนุน และส่งเสริมด้านการตลาด
- ศึกษาเครื่องมือและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆที่ช่วยสนับสนุนให้การรวบรวมข้อมูล การจัดทำข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลด้านการตลาดมีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
- ประสานงานกับทีมการตลาดแบรนด์เพื่อสื่อสารและให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อสนับสนุนหรือคิดค้นกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

3. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ
- ให้คำปรึกษาและคำแนะนำกับการตลาดแบรนด์ ปฏิบัติการแบนด์ ร่วมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการนำข้อมูลการวิเคราะห์ด้านการตลาดเชิงลึกไปใช้ในการคิดค้น
- ให้ปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการนำเครื่องมือในการวิเคราะห์ไปใช้ในการปฏิบัติงาน

4. งานอื่น ๆ ตามที่ต้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 50,000 - 80,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การตลาด, การวิเคราะห์ธุรกิจ, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
- ชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
- ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์งานด้านการ หรือ มีความเชี่ยวชาญด้านงานวิเคราะห์ข้อมูล 3 ปีขึ้นไป
- สามารถใช่โปรแกรม Excel ระดับสูง / โปรแกรมด้าน Data อื่นๆ
- มีประสบการณ์ด้านงานวิเคราะห์การตลาดธุรกิจอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- การปรับเงินเดือนประจำปี
- ค่าครองชีพ,เบี้ยขยัน
- ชุดยูนิฟอร์ม
- โบนัสประจำปี
- ลาพักร้อนประจำปี,ลากิจ
- ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, ประกันภัยกลุ่ม (ประกันสุขภาพ,ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ)
- เงินเยี่ยมไข้พนักงาน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เงินช่วยเหลือจัดงานศพ
- สวัสดิการอื่นๆ อาทิเช่น ส่วนลดในการทานอาหารแบรนด์ต่างๆในเครือบริษัทเซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
- พนักงานประจำสาขาทุกตำแหน่ง, ผู้บริหารประจำสาขาทุกตำแหน่ง ได้รับเงินพิเศษ(Incentive)ทุกเดือน
สถานที่ทำงาน
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
ฝ่ายบุุคคล
02-019-5000

ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณให้ทันที ประหยัดเวลาค้นหา และจะส่งตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เหมาะกับคุณให้อย่างต่อเนื่อง

ประหยัดเวลาในการฝากประวัติ ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณได้ไม่ดีเท่ากับแบบสมัครด่วน ขอแนะนำให้คุณมาฝากรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

ประหยัดเวลาสมัคร แต่ขอแนะนำให้ฝากประวัติกับเราในภายหลัง เพื่อให้สามารถแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน