สำหรับบริษัท

หัวหน้างานส่วนวางแผนการจัดซื้อ:ร้านอาหาร Demand Planning Supervisor : Restaurant

หัวหน้างานส่วนวางแผนการจัดซื้อ
Demand Planning Supervisor

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)
สามารถควบคุม ติดตาม กำกับดูแล การปฏิบัติงานรายวัน วางแผนความต้องการสินค้า หรือ วัตถุดิบ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มีต้นทุนต่ำสุด รวมทั้งการจัดทำเอกสารต่างๆที่อยู่ในกระบวนการวางแผนความต้องการเพื่อให้ถูกต้องตามนโยบาย ที่กำหนดไว้ อย่างถูกต้องโปร่งใส และ ตรวจสอบได้

1. บริหาร ควบคุม และ จัดการ คลังสินค้า
- กำกับ ดูแล และติดตาม ปริมาณการส่งสินค้า หรือ วัตถุดิบจากบริษัทคู่ค้า ที่ได้กำหนดการส่งสินค้าไว้แล้วให้เป็นไปตามตัวแบบที่ได้กำหนดไว้
- กำหนดขั้นตอนและติดตาม การสื่อสารต่าง ๆในการติดตามบริษัทคู่ค้า ที่ได้กำหนดการส่งสินค้าไว้แล้ว ผ่านช่องทางที่กำหนดไว้ ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
- ควบคุมงบประมาณไม่ให้เกินกว่าที่กำหนดไว้
- สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

2. วางแผนคลังสินค้า
- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในกระบวนการวางแผนความต้องการสินค้าตามอำนาจและขั้นตอนที่กำหนดไว้
- จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการวางแผนความต้องการสินค้า
- ติดตามการส่งมอบสินค้าจาก บริษัทคู่ค้า แบบรายวัน
- สื่อสารและประสานงาน ความเคลื่อนไหว บริษัทคู่ค้า ระหว่างการส่งสินค้า ให้กับผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ผ่านช่องทางที่ได้กำหนดไว้แล้วอย่างใกล้ชิด

3.งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 32,000 - 40,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การจัดการธุรกิจอาหาร, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี
- อายุ 28 - 40 ปี
- ปริญญาตรี ขึ้นไป โลจิสติกศ์ / เศรษฐศาสตร์ / สถิติ บริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านงานวางแผนความต้องการจัดซื้อ 5 ปีขึ้นไป ใน ธุรกิจอาหาร
- คอมพิวเตอร์: Microsoft office (Word , PowerPoint)
- Microsoft office Excel : Advance Level
- Excel ได้ดี สามารถใช้ VLookup, Privot Table SUMIF
สวัสดิการ
- การปรับเงินเดือนประจำปี
- ค่าครองชีพ,เบี้ยขยัน
- ชุดยูนิฟอร์ม
- โบนัสประจำปี
- ลาพักร้อนประจำปี,ลากิจ
- ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, ประกันภัยกลุ่ม (ประกันสุขภาพ,ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ)
- เงินเยี่ยมไข้พนักงาน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เงินช่วยเหลือจัดงานศพ
- สวัสดิการอื่นๆ อาทิเช่น ส่วนลดในการทานอาหารแบรนด์ต่างๆในเครือบริษัทเซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
- พนักงานประจำสาขาทุกตำแหน่ง, ผู้บริหารประจำสาขาทุกตำแหน่ง ได้รับเงินพิเศษ(Incentive)ทุกเดือน
สถานที่ทำงาน
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
ฝ่ายบุุคคล
02-019-5000

ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณให้ทันที ประหยัดเวลาค้นหา และจะส่งตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เหมาะกับคุณให้อย่างต่อเนื่อง

ประหยัดเวลาในการฝากประวัติ ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณได้ไม่ดีเท่ากับแบบสมัครด่วน ขอแนะนำให้คุณมาฝากรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

ประหยัดเวลาสมัคร แต่ขอแนะนำให้ฝากประวัติกับเราในภายหลัง เพื่อให้สามารถแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน