สำหรับบริษัท
- ตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างเทียบกับแผน Master Plan ที่กําหนด
- รวมจัดทํา Material Plan กับ โครงการ รวมถึงสอบทวนปรับปรุงให้แผนให้ทันต่อการใช้งานเสมอ
- ร่วมกับฝ่ายก่อสร้าง ฝ่ายบัญชี จัดทำ Cash Flow, S-curve
- รวบรวบข้อมูล รายงาน ติดตามผลการดำเนินงาน
- เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลโครงการ และทรัพยากรฝ่ายก่อสร้าง
- ติดตาม,รวบรวม Tracking ต่างๆ ของฝ่ายก่อสร้าง และสรุปรายงานต่อผู้บริหาร
- ติดตามการบันทึกรายงานต่างๆที่แผนกกำหนด ให้ลุล่วงตามเป้าหมาย
- รายงานปัญหาต่างๆที่อาจเป็นประเด็นเกี่ยวกับงานของฝ่ายก่อสร้าง
- ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระบบจัดการงานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพ
- .เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดในฝ่ายก่อสร้าง และองค์กร
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา วิศวกรรมโยธา
- ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 5 ปี
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel, Word, Power point และ Microsoft Project ได้ในระดับดี
- มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
- มีความสนใจและรักในงานก่อสร้าง
- ทำงานภายใต้แรงกดดันสูงได้ดี
สวัสดิการ
- กองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม
- ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ประกันสุขภาพกลุ่ม
- เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
- เงินช่วยเหลืองานศพ
- เงินช่วยเหลืออุปสมบท
- ของขวัญคลอดบุตร
- ของเยี่ยมกรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เครื่องแบบพนักงาน
- งานเลี้ยงสังสรรค์
- ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี
สถานที่ทำงาน
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
062-591-9398, 02-027-8989

ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณให้ทันที ประหยัดเวลาค้นหา และจะส่งตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เหมาะกับคุณให้อย่างต่อเนื่อง

ประหยัดเวลาในการฝากประวัติ ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณได้ไม่ดีเท่ากับแบบสมัครด่วน ขอแนะนำให้คุณมาฝากรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

ประหยัดเวลาสมัคร แต่ขอแนะนำให้ฝากประวัติกับเราในภายหลัง เพื่อให้สามารถแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน