สำหรับบริษัท
- ปฏิบัติงานและติดตามงานด้านธุรการจัดซื้อ-จัดจ้าง
- ประสานงานจัดซื้อ และประสานงานกับฝ่ายต่างๆในองค์กร
- สร้างและตรวจสอบใบสั่งซื้อ ใบขอซื้อ
- จัดทำ จัดเก็บเอกสารด้านจัดซื้อ-จัดจ้าง
- จัดหาคู่ค้าเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาคุณภาพ ความหลากหลายและลดต้นทุน
- ประสานงานการจัดแผนงานสั่งซื้อ สั่งผลิต ทั้งภายใน และ ภายนอก องค์กร
- วางแผน จัดแผนงาน รถรับจ้างภายนอก
- เบิก-จ่าย บันทึก และตรวสอบ stock สั่งงานผลิต stock ของสินค้า สินค้าส่งเสริม วัสดุสิ้นเปลือง และอื่นๆ
- ตรวจนับสินทรัพย์และติดรายการสินทรัพย์ร่วมกับฝ่ายบัญชีการเงิน
- จัดทำข้อมูลสรุป วางแผนงาน วางระบบ การจัดซื้อ-จัดจ้าง นำเสนอผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การจัดการ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร, เกษตรศาสตร์
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการจัดการ สาขาวิทยาศาตร์ สาขาเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (ยินดีรับทุกสาขา)
- ประสบการณ์ 1-3 ปี / กรณีมีความรู้ด้านเกษตรจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะด้านการใช้ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) และ โปรแกรมตัดต่อออกแบบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง มีความคล่องแคล่ว มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี และ มนุษยสัมพันธ์ดี
- มีความคิดสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีความทุ่มเท ในงานที่ได้รับมอบหมาย
- มีใบอนุญาตขับขี่และมีรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ สามารถเดินทางเพื่อดำเนินงานและเอกสารภายในจังหวัดนครปฐมและกาญจนบุรีได้สะดวก
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าที่พัก
- ค่าคอมมิชชั่น
- โบนัสตามผลประกอบการ
- ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
- งานเลี้ยงปีใหม่
- ท่องเที่ยวประจำปี
- วันหยุดประเพณี
สถานที่ทำงาน
เลขที่ 135 หมู่16 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
080-224-1416

ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณให้ทันที ประหยัดเวลาค้นหา และจะส่งตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เหมาะกับคุณให้อย่างต่อเนื่อง

ประหยัดเวลาในการฝากประวัติ ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณได้ไม่ดีเท่ากับแบบสมัครด่วน ขอแนะนำให้คุณมาฝากรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

ประหยัดเวลาสมัคร แต่ขอแนะนำให้ฝากประวัติกับเราในภายหลัง เพื่อให้สามารถแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน