สำหรับบริษัท
- ควบคุมคุณภาพของกลิ่นน้ำหอมที่ให้บริการกับลูกค้า (QC, Solution to improve, Invent new ways to diffuse scent)
- ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกระจายน้ำหอมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน, ติดตั้งเครื่องกระจายน้ำหอมให้กับลูกค้า, ปรับปรุงพัฒนาเครื่องให้มีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีขึ้น และพัฒนาอุปกรณ์ใหม่ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ควบคุมการปฏิบัติงาน และระเบียบวินัยของทีมช่าง
- จัดทำเอกสาร, ตรวจสอบ work order และบันทึกการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงในโปรแกรมบริหารงานซ่อม
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 25,000 - 30,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, อนุปริญญา, ปวส.
- คณะ/สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีเครื่องกล
- ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี
- ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- จบการศึกษาระดับปวส.หรือ ปริญญาตรีสาขาไฟฟ้า , เครื่องกล , ไฟฟ้ากำลัง , อิเล็กทรอนิกส์
- มีความรู้เรื่องระบบปรับอากาศภายในอาคารสำนักงาน Chiller, Cooling, AHU,FCU, ระบบระบายอากาศ (Ventilation)
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อนำมาเสนอให้กับองค์กร
- ประสบการณ์ 2-3 ปีขึ้นไปในงานช่างไฟฟ้า,ช่างอาคาร, ระบบปรับอากาศ หากมีประสบการณ์งานในธุรกิจ Retail มาก่อนจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- มีรถจักรยานยนต์ มีใบอนุญาตขับขี่
- สามารถทำงานนอกเวลาได้ในกรณีที่จำเป็น
- มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ Microsoft Office (Excel)
- สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ระดับสื่อสารได้
สวัสดิการ
ตามข้อตกลงของบริษัท
สถานที่ทำงาน
โฮมออฟฟิศอยู่ในซอยสาธุประดิษฐ์6
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณเบนซ์
062-064-2626

ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณให้ทันที ประหยัดเวลาค้นหา และจะส่งตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เหมาะกับคุณให้อย่างต่อเนื่อง

ประหยัดเวลาในการฝากประวัติ ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณได้ไม่ดีเท่ากับแบบสมัครด่วน ขอแนะนำให้คุณมาฝากรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

ประหยัดเวลาสมัคร แต่ขอแนะนำให้ฝากประวัติกับเราในภายหลัง เพื่อให้สามารถแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน