สำหรับบริษัท
- ตรวจสอบปริมาณงานโครงสร้างและสถาปัตย์
- ควบคุมปริมาณยอดวัสดุที่ต้องสั่งซื้อ แผนการนำวัสดุเข้า การเบิกจ่าย และยอดคงเหลือ
- จัดทำเอกสารงานเปลี่ยนแปลง, งานเพิ่ม-ลด, งานขออนุมัติวัสดุโครงการ
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา สถาปัตยกรรม
- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
- เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- สามารถอ่านแบบ ถอดแบบประมาณราคางานโครงสร้าง และสถาปัตย์ได้เป็นอย่างดี
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา
- หากมีประสบการณ์ในการใช้ Revit และ Navis Work จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
สถานที่ทำงาน
หน่วยงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล
ติดต่อ
คุณนพรัตน์
02-2401273-4, 02-2498896 ต่อ 202
งานในบริษัทเดียวกัน