สำหรับบริษัท
- ดูแลงานภายในฝ่ายรักษาความสะอาด
- ควบคุมการบริหารจัดการอัตราแม่บ้าน
- ตรวจงาน พบลูกค้า แก้ไขปัญหาหน้างาน
- ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่าย
- ควบคุมการปฎิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 19,000 - 22,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การจัดการการบริการ , อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- เพศชาย, หญิง อายุ 25-40 ปี
- จบ ป.ตรี
- มีประสบการณ์ด้านงานรักษาความสะอาดอย่างน้อย 1 ปี (พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
- มีทักษะในการสื่อสารดี
- มีความอดทนสูง มีความกระตือรือร้น
- พร้อมในการเรียนรู้งาน
- สามารถเดินทางออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้
- สามารถขับรถยนต์ และจักรยานยนต์ได้ พร้อมใบขับขี่
- ทำงานนอกเวลาได้
- มีความเสียสระในงานที่ทำ
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันชีวิตกลุ่ม
- ยูนิฟอร์ม
- อาหารกลางวัน
- สวัสดิการเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ย
- เที่ยวพักผ่อนประจำปี
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- โบนัส (ตามผลประกอบกิจการ)
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
สถานที่ทำงาน
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณพีระพงศ์ ศรีสวัสดิ์
086-341-1051
รายละเอียดอื่นๆ
วิธีการเดินทาง
รถเมล์ สาย 206 / รถตู้ อุดม-สุขประเวศ
รถสองแถวประเวศ-อุดมสุข
หมดอายุ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway