สำหรับบริษัท
- บันทึกรายการในสมุดรายวันประจำวันและประจำเดือน
- บันทึกการรับเช็ค
- จัดทำและยื่นแบบเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30
- บันทึกรายการรับวางบิลจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นๆ
- สรุปรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
- จัดเตรียมเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้าง
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การบัญชี , การบัญชีบริหาร , บัญชีบัณฑิต
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศหญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
- จบวุฒิปริญญาตรี
- ใจเย็น สามารถทำงานในภาวะกดดันได้
- มีอัธยาศัยดี มีใจรักงานบริการ มีความรับผิดชอบ
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี
- มีความกระตือรือร้น กล้าแสดงออก และมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- มีบุคลิกภาพที่ดี สื่อสารชัดเจน
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันชีวิตกลุ่ม
- ยูนิฟอร์ม
- อาหารกลางวัน
- สวัสดิการเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ย
- เที่ยวพักผ่อนประจำปี
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- โบนัส (ตามผลประกอบกิจการ)
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
สถานที่ทำงาน
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณพีระพงศ์ ศรีสวัสดิ์
086-341-1051
รายละเอียดอื่นๆ
วิธีการเดินทาง
รถเมล์ สาย 206 / รถตู้ อุดม-สุขประเวศ
รถสองแถวประเวศ-อุดมสุข
งานในบริษัทเดียวกัน