สำหรับบริษัท
- กำกับดูแลตรวจสอบ จัดระบบงานและจัดการงานต่างๆในฝ่ายรักษาความสะอาด
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆทั้งภายนอก และภายใน
- ติดต่อการนัดหมายการประชุมกับลูกค้า
- จัดทำและตรวจสอบเอกสารต่างๆ
- ติดตามการแก้ปัญหาหน่วยงานต่างๆ
- ออกปฏิบัติหน้าที่ภายนอกพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญญชา
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การจัดการ, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
- จบวุฒิปริญญาตรี
- ใจเย็น สามารถทำงานในภาวะกดดันได้
- มีอัธยาศัยดี มีใจรักงานบริการ มีความรับผิดชอบ
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี
- มีความกระตือรือร้น กล้าแสดงออก และมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
- สามารถขับรถได้ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีบุคลิกภาพที่ดี สื่อสารชัดเจน
- สามารถออกไปปฏิบัติหน้าที่นอกพื้นที่ได้
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันชีวิตกลุ่ม
- ยูนิฟอร์ม
- อาหารกลางวัน
- สวัสดิการเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ย
- เที่ยวพักผ่อนประจำปี
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- โบนัส (ตามผลประกอบกิจการ)
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
สถานที่ทำงาน
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณพีระพงศ์ ศรีสวัสดิ์
086-341-1051
รายละเอียดอื่นๆ
วิธีการเดินทาง
รถเมล์ สาย 206 / รถตู้ อุดม-สุขประเวศ
รถสองแถวประเวศ-อุดมสุข
งานในบริษัทเดียวกัน