สำหรับบริษัท
- ฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย, แม่บ้าน, พนักงานอื่นๆ
- ฝึกอบรมพนักงานใหม่ พนักงานเดิม ทั้งในและนอกสถานที่
- จัดทำ/ปรับปรุงหลักสูตร ฝึกอบรมให้ทันสมัย
- ดุแลงานด้านการฝึกอบรมพิเศาต่างๆที่ทางบริษัทกำหนด
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 16,000 - 19,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศชาย อายุ 25-40 ปี
- จบ ป.ตรี
- มีประสบการณ์ด้านฝึกอบรม หรือเป็นวิทยากร (พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
- มีทักษะในการสื่อสารดี
- มีความอดทนสูง มีความกระตือรือร้น
- พร้อมในการเรียนรู้งาน
- สามารถเดินทางออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้
- สามารถขับรถยนต์ และจักรยานยนต์ได้ พร้อมใบขับขี่
- ทำงานนอกเวลาได้
- มีความเสียสละในงานที่ทำ
- มีความรู้ด้าน พรบ.ธุรกิจรักาาความปลอดภัย (พิจารณาเป้็นกรณีพิเศษ)
- ผ่านการเป็นทหารเกณฑ์ / นักศึกษาวิชาทหาร / ผ่านการรับราชการทหาร ตำรวจ (พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันชีวิตกลุ่ม
- ยูนิฟอร์ม
- อาหารกลางวัน
- สวัสดิการเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ย
- เที่ยวพักผ่อนประจำปี
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- โบนัส (ตามผลประกอบกิจการ)
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
สถานที่ทำงาน
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณพีระพงศ์ ศรีสวัสดิ์
086-341-1051
รายละเอียดอื่นๆ
วิธีการเดินทาง
รถเมล์ สาย 206 / รถตู้ อุดม-สุขประเวศ
รถสองแถวประเวศ-อุดมสุข
งานในบริษัทเดียวกัน