สำหรับบริษัท

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกคลังสินค้า (รับสมัครด่วน)

- ควบคุม/ดูแล การเบิกจ่ายสินค้าสำเร็จรูป
- ควบคุม/ดูแล การเบิกสินค้าขึ้นรถของพนักงานฝ่ายขาย และตรวจนับสินค้าคืน
- ตรวจเช็คสต๊อกสินค้าสำเร็จรูป
- ควบคุม/ดูแลการทำงานของพนักงานคลังสินค้าสำเร็จรูป
- ดูแลการทำความสะอาดและจัดทำรายงานการทำความสะอาดประจำวัน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยว เช่น แผนกสต๊อกวัตถุดิบ ฝ่ายผลิต เป็นต้น
- ปฏิบัติตาม SOP หรือ WI อย่างถูกต้อง
- ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย หากเกิดปัญหาจะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การจัดการโลจิสติกส์, บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศชาย
- อายุไม่เกิน 40 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์
- มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องหรือเรียนจบมาทางด้านโลจิสติกส์
- มีความละเอียดรอบคอบในระบบและจัดความสำคัญของงานต่างๆ
- ทำงานใต้แรงกดดันพร้อมแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที
- มีความสามารถในเรื่องของภาษาอังกฤษในการสื่อสารและเขียนได้ดีในระดับหนึ่ง
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์
- เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พร้อมหาความรู้เพิ่มเติม
- ทำงานเป็นทีมกับคนอื่นๆ ได้อย่างราบรื่น รวมไปถึงเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
- ซื้อสัตย์และรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างมืออาชึพ
- มีประสบการณ์การทำงานด้าน Warehouse อย่างน้อย 3 ปี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สวัสดิการเงินกู้ยืมต่าง ๆ
- รถรับส่งพนักงาน
- ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสังคม
- โบนัสประจำปี
- เบี้ยขยัน
- ท่องเที่ยวประจำปี
สถานที่ทำงาน
ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
02-743-4000
งานในบริษัทเดียวกัน