สำหรับบริษัท
- ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ , การผลิต และ FG
- ตรวจสอบคุณภาพต่างๆ ทางกายภาพ และเคมี
- ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา วิทยาศาสตรบัณฑิต, อุตสาหกรรมอาหาร, เคมีอุตสาหกรรม, เทคโนโลยีอาหาร
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- เพศหญิง
- อายุ 24 - 40 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี , เคมีอุตสาหกรรม , วิทยาศาสตร์ การอาหาร
- ประสบการณ์ด้านงาน Q.C. 2 ปี เคยทำระบบมาตรฐาน GMP HACCP
- อดทนต่อภาวะกดดันได้ดี
- ละเอียด รอบคอบ
สวัสดิการ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สวัสดิการเงินกู้ยืมต่าง ๆ
- รถรับส่งพนักงาน
- ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสังคม
- โบนัสประจำปี
- เบี้ยขยัน
- ท่องเที่ยวประจำปี
สถานที่ทำงาน
67/20 หมู่ 3 ถ.บางนา - ตราด กม.23 ซอยวัดบัวโรย โครงการกรีนพาร์ค 2 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
02-743-4000
งานในบริษัทเดียวกัน