สำหรับบริษัท

พนักงานขายหน่วยรถเงินสดต่างบจังหวัด

- บริหารยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมาย วางแผนการขายในแต่ละ SKU ในแต่ละเขตตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
- บริหารการกระจายสินค้าให้มีทุกร้านค้า ทุกช่องทาง วางแผนการกระจายสินค้า ให้ตรงกับร้านค้าในแต่ละเขต
- บริหารค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณที่บริษัทกำหนด ควบคุมเจราต่อรองค่าใช้จ่ายกับร้านค้าให้อยู่ในงบประมาณตามแผนที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเยี่ยมลูกค้าในเขตที่ดูแลรับผิดชอบ ต่อรองเจรากับลูกค้าให้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- เปิดร้านค้ารายใหม่เพื่อยอดขายที่เพิ่มขึ้นและรวบรวมข้อมูลคู่แข่งขันทางตลาด ติดต่อเพื่อเพิ่มยอดขายให้ในเขตให้มียอดขายเพิ่มขึ้นและหาข้อมูลคู่แข่งของบริษัทอื่น
- ติดต่อประสานงานกับแผนกการเงิน นำส่งค่าสินค้าที่ได้รับจากลูกค้าให้ครบและถูกต้อง
- ติดต่อประสานงานกับแผนก QAD,PAD เปิดออร์เดอร์ให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้องไม่ผิดและตรวจสอบได้
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาโท, ปริญญาตรี, อนุปริญญา, ปวส., ปวช.
- คณะ/สาขา การตลาด, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- เพศหญิงหรือชาย อายุ 25ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับปวช-ปวส.และปริญญาตรีขึ้นไป
- หากมีประสบการณ์ในสายงาน 2 - 3 ปี ค่าปลีก, ส่งออก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรับผิดชอบ ละเอียด รอบคอบ และทนต่อสภาวะกดดันต่างๆได้ เพราะต้องติดต่อกับลูกค้า
- มีทักษะในการขาย เรียนรู้ไว เข้าใจง่าย
- มีความซื่อสัตย์
- มีความรู้เกี่ยวกับด้านการบริการ
- มีความรับผิดชอบต่องาน
สวัสดิการ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สวัสดิการเงินกู้ยืมต่าง ๆ
- รถรับส่งพนักงาน
- ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสังคม
- โบนัสประจำปี
- เบี้ยขยัน
- ท่องเที่ยวประจำปี
สถานที่ทำงาน
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
02-743-4000
รายละเอียดอื่นๆ
วิธีการเดินทาง
ปอ.145 ,สาย207,สาย133,สาย145,สาย182,ปอ.206,สาย1013
งานในบริษัทเดียวกัน