สำหรับบริษัท
- ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบข้อมูล สรุปสต๊อกสินทรัพย์ เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง
- ค้นหาร้านค้า เจรจา ต่อรอง เปรียบเทียบราคาค่าซ่อมสินทรัพย์ ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง
- กำกับการใช้รถประจำสำนักงานใหญ่
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การบัญชี , การบัญชีบริหาร 
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- เพศชาย/หญิง ทุกช่วงอายุ
- วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
- สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS.Office ได้
- หากมีประสบการณ์ในการทำงานก่อสร้าง หรือเคยใช้โปรแกรมพจมาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
ประกันสังคม
สถานที่ทำงาน
เขตยานนาวา กทม.
ติดต่อ
คุณนพรัตน์
02-2401273-4, 02-2498896 ต่อ 202
งานในบริษัทเดียวกัน