สำหรับบริษัท
งานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล และงานอาคารทั่วไป
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา การออกแบบภายใน, สถาปัตยกรรมภายใน
- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
- สามารถอ่านแบบ และเคลียร์แบบงานก่อสร้างได้
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ระดับภาคี สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์
- มีประสบการณ์ในการทำงาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี
- หากมีประสบการณ์ในการใช้ BIM (Building Information Modeling) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในหน่วยงานก่อสร้าง เขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑลได้
สวัสดิการ
เสื้อฟอร์มบริษัท
สถานที่ทำงาน
หน่วยงานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล และอาคารทั่วไป
ติดต่อ
คุณนพรัตน์
02-2401273-4, 02-2498896 ต่อ 202
งานในบริษัทเดียวกัน