สำหรับบริษัท
ประกอบ,ติดตั้ง และแก้ไขงานไม้ วงกบ ประตู หน้าต่างโครงการก่อสร้างขององค์กร
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปวส., ปวช.
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- มีประสบการณ์ด้านงานไม้ งานติดตั้งวงกบ ปรตู หน้าต่าง หรืองานเฟอร์นิเจอร์ 2 ปีขึ้นไป
- สามารถเดินทางไปทำงานตามโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ ได้
- หากผ่านงานในบริษัทรับเหมาก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
เสื้อฟอร์มบริษัท
สถานที่ทำงาน
เขตยานนาวา กทม.
ติดต่อ
คุณนพรัตน์
02-2401273-4, 02-2498896 ต่อ 202
งานในบริษัทเดียวกัน