สำหรับบริษัท
ควบคุมกระเช้าไฟฟ้า/ลิฟท์โดยสาร ในหน่วยงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปวส., ปวช.
- คณะ/สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง, เครื่องกล
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาวิชาช่างไฟฟ้าหรือสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล หรือ
- วุฒิการศึกษา ปวช.สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล ที่มีประสบการณ์การควบคุมกระเช้าไฟฟ้า/ลิฟท์โดยสารไม่น้อยกว่า 2 ปี
- มีประกาศนียบัตรผ่านการอบรมการควบคุมกระเช้าไฟฟ้า/ลิฟท์โดยสารจากผู้ผลิต
- มีประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน
สวัสดิการ
เสื้อฟอร์มบริษัท
สถานที่ทำงาน
หน่วยงานก่อสร้าง
ติดต่อ
คุณนพรัตน์
02-2401273-4, 02-2498896 ต่อ 202
งานในบริษัทเดียวกัน