สำหรับบริษัท
- ดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร-เครื่องมือ และอุปกรณ์ก่อสร้าง อาทิ เครื่องเจียร์ เครื่องยนต์ เครื่องเชื่อม ฯลฯ
- จัดทำบันทึกและตรวจสอบเครื่องจักร-เครื่องมือ และอุกรณ์ก่อสร้าง
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปวช.
- คณะ/สาขา การก่อสร้าง
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศชาย อายุ 22-48 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช.สาขาก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงานในงานดูแลเครื่องจักร-เครื่องมือ และอุปกรณ์ก่อสร้าง
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบงาน
- มีที่พักอาศัยใกล้เขตประเวศ อ่อนนุช ลาดกระบัง หรือสถานที่ใกล้เคียงซึ่งสามารถเดินทางมาทำงานที่หน่วยงานได้สะดวก
สวัสดิการ
เสื้อฟอร์มบริษัท
สถานที่ทำงาน
โกดังอ่อนนุช
ติดต่อ
คุณนพรัตน์
02-2401273-4, 02-2498896 ต่อ 202
งานในบริษัทเดียวกัน