สำหรับบริษัท
ขับรถแบ๊คโฮและเครื่องจักรอื่น ในงานก่อสร้าง
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปวส., ปวช., มัธยมศึกษาตอนปลาย, มัธยมศึกษาตอนต้น, ชั้นประถมศึกษา
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ในการขับแบ๊คโฮไม่น้อยกว่า 1 ปี
- สามารถดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรได้เบื้องต้น
สวัสดิการ
เสื้อฟอร์มบริษัท
สถานที่ทำงาน
หน่วยงานก่อสร้าง
ติดต่อ
คุณนพรัตน์
02-2401273-4, 02-2498896 ต่อ 202
งานในบริษัทเดียวกัน