สำหรับบริษัท
งานก่อสร้างอาคาร
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา วิศวกรรมโยธา
- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
- เพศชาย
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
- สามารถอ่านแบบ และเคลียร์แบบงานก่อสร้างอาคารสูงได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ในการทำงานก่อสร้างอาคาร อย่างน้อย 3 ปี
- หากมีประสบการณ์ในการใช้ Revit และ Navis Work จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
เสื้อฟอร์มบริษัท
สถานที่ทำงาน
หน่วยงานก่อสร้างเขตกรุงเทพฯ - ปริมณฑล
ติดต่อ
คุณนพรัตน์
02-2401273-4, 02-2498896 ต่อ 202
งานในบริษัทเดียวกัน