สำหรับบริษัท
ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ เครื่องมือ และเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 10,000 - 12,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปวส., ปวช.
- คณะ/สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง, เครื่องกล
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- เพศชาย อายุ 25 - 45 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า/เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการทำงานซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า 2 ปี
- หากมีใบรับรองช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ขึ้นไป หรือช่างเครื่องปรับอากาศ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
เสื้อฟอร์มบริษัท
สถานที่ทำงาน
โกดังอ่อนนุช
ติดต่อ
คุณนพรัตน์
02-2401273-4, 02-2498896 ต่อ 202
งานในบริษัทเดียวกัน