สำหรับบริษัท
คนงานก่อสร้างงานต่างๆ งานไม้ งานปูน งานเหล็ก งานเชื่อมโลหะ งานซ่อมบำรุง ฯลฯ ตามความสามารถ หรือ คนงานก่อสร้างทั่วไป แบก-หาม
- ลักษณะการจ้าง งานสัญญาจ้าง
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปวส., ปวช., มัธยมศึกษาตอนปลาย, มัธยมศึกษาตอนต้น, ชั้นประถมศึกษา
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
- มีความสามารถในงานก่อสร้างด้านต่างๆ ตามความถนัด หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบ
- ไม่มีข้อจำกัดในการเดินทางไปทำงานตามหน่วยงานก่อสร้างอื่น เมื่อต้องถูกโยกย้าย หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติงาน
สวัสดิการ
เสื้อฟอร์มบริษัท
สถานที่ทำงาน
หน่วยงานก่อสร้าง
ติดต่อ
คุณนพรัตน์
02-2401273-4, 02-2498896 ต่อ 202
งานในบริษัทเดียวกัน