สำหรับบริษัท
อ่านแบบ, เคลียร์แบบงานก่อสร้าง และควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้างได้
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, อนุปริญญา, ปวส., ปวช.
- คณะ/สาขา การก่อสร้าง, วิศวกรรมโยธา, สถาปัตยกรรม
- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
- เพศชาย อายุ 28-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาโยธา ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถอ่านแบบ, เคลียร์แบบงานก่อสร้าง และควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้างได้
- มีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่าน้อย 3 ปี
สวัสดิการ
เสื้อฟอร์มบริษัท
สถานที่ทำงาน
หน่วยงานก่อสร้าง
ติดต่อ
คุณนพรัตน์
02-2401273-4, 02-2498896 ต่อ 202
งานในบริษัทเดียวกัน