สำหรับบริษัท
ควบคุม ดูแล จัดทำวัสดุปกป้อง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างอาคารสูงและบ้านพักพนักงาน
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศชาย อายุ 25-28 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือผ่านการอบรมโดยมีใบประกาศวุฒิบัตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
- สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS Office ในการจัดทำรายงาน เอกสารต่างๆ และสรุปผลงานด้านความปลอดภัย
- มีความรู้ความชำนาญในการจัดทำแผนงาน อบรม และดูแลความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
- มีทักษะในการเจรจา ต่อรอง และมีความเป็นผู้นำ
- หากมีประสบการณ์ในหน่วยงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
เสื้อฟอร์มบริษัท
สถานที่ทำงาน
หน่วยงานก่อสร้าง
ติดต่อ
คุณนพรัตน์
02-2401273-4, 02-2498896 ต่อ 202
งานในบริษัทเดียวกัน