สำหรับบริษัท
- เขียนแบบ อ่านแบบ และเคลียร์แบบงานก่อสร้างอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่
- ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา สถาปัตยกรรม
- ประสบการณ์ทำงาน 8 ปี
- เพศชาย/หญิง อายุ 35 - 45 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
- สามารถเขียนแบบ อ่านแบบ และเคลียร์แบบงานก่อสร้างอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ระดับภาคีสถาปนิก หรือระดับสามัญสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
- มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคารอย่างน้อย 8 ปี
- หากมีใบประกอบวิชาชีพระดับสามัญสถาปนิกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
เสื้อฟอร์มบริษัท
สถานที่ทำงาน
หน่วยงานก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ติดต่อ
คุณนพรัตน์
02-2401273-4, 02-2498896 ต่อ 202
งานในบริษัทเดียวกัน