สำหรับบริษัท
ดูแลงานระบบประกอบอาคารหน่วยงานก่อสร้าง
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาโท, ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี
- เพศชาย อายุ 25-45 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล/ปรับอากาศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถอ่านแบบ และเคลียร์แบบงานระบบประกอบอาคารได้เป็นอย่างดี
- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
- มีประสบการณ์ในการดูแลงานระบบประกอบอาคารไม่น้อยกว่า 3 ปี
- หากมีประสบการณ์ในการใช้ Revit และ Navis Work จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
เสื้อฟอร์มบริษัท
สถานที่ทำงาน
หน่วยงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล
ติดต่อ
คุณนพรัตน์
02-2401273-4, 02-2498896 ต่อ 202
งานในบริษัทเดียวกัน