สำหรับบริษัท
อ่านแบบ และเคลียร์แบบ และควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาโท, ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา วิศวกรรมโยธา
- ประสบการณ์ทำงาน 10 ปี
- เพศชาย อายุ 32 - 45 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถอ่านแบบ และเคลียร์แบบงานก่อสร้างอาคารได้เป็นอย่างดี
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
- มีประสบการณ์ในการทำงานกับผู้รับเหมาหลัก (Main Contractor) ในงานก่อสร้างอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ อย่างน้อย 10 ปี
- หากมีประสบการณ์ก่อสร้างอาคารตามมาตรฐานอาคารเขียวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีประสบการณ์ในการใช้ Revit และ Navis Work จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
เสื้อฟอร์มบริษัท
สถานที่ทำงาน
หน่วยงานก่อสร้างอาคารในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล
ติดต่อ
คุณนพรัตน์
02-2401273-4, 02-2498896 ต่อ 202
งานในบริษัทเดียวกัน