สำหรับบริษัท
ดูแลวัสดุ อุปกรณ์ ในคลังงานก่อสร้าง
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, อนุปริญญา, ปวส., ปวช., มัธยมศึกษาตอนปลาย
- คณะ/สาขา การก่อสร้าง, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- เพศชาย อายุ 25-45 ปี
- วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ม.6
- มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างอาคาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- มีความรู้ และเข้าใจวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างเป็นอย่างดี
- ขยัน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบสูง
- สามารถทำงานหน่วยงานก่อสร้างได้
สวัสดิการ
เสื้อฟอร์มบริษัท
สถานที่ทำงาน
หน่วยงานก่อสร้าง
ติดต่อ
คุณนพรัตน์
02-2401273-4, 02-2498896 ต่อ 202

ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณให้ทันที ประหยัดเวลาค้นหา และจะส่งตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่เหมาะกับคุณให้อย่างต่อเนื่อง

ประหยัดเวลาในการฝากประวัติ ระบบจะค้นหางานที่เหมาะกับคุณได้ไม่ดีเท่ากับแบบสมัครด่วน ขอแนะนำให้คุณมาฝากรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

ประหยัดเวลาสมัคร แต่ขอแนะนำให้ฝากประวัติกับเราในภายหลัง เพื่อให้สามารถแนะนำตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณ


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน