สำหรับบริษัท
- ประกอบอาหารและจัดเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร และขนม
- ตรวจรับตรวจสอบและจัดเก็บวัตถุดิบ
- ดูแลภายในครัวให้สะอาดเรียบร้อยถูกสุขลักษณะ
- หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

วันทำงาน: วันจันทร์-วันเสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์) เวลาเข้า-ออกงาน: จ.-ศ. เวลา6.00-15.30น. , วันเสาร์ 9.00-13.00น.
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, อนุปริญญา, ปวส., ปวช.
- คณะ/สาขา การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร, อื่นๆ
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- เพศชาย หรือ หญิง อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- มีฝีมือในการชงเครื่องดื่ม ประกอบอาหารให้ได้รสชาติดี
- มีใจรักในงานบริการ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีความอดทนในการทำงาน
- ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
- มีประสบการณ์ด้านงานครัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
- หากเป็นเพศชายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
ตามข้อตกลงของบริษัท
สถานที่ทำงาน
9/1 ซอยรามคำแหง 118 แยก 46-4 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล (คุณแบท)
02-373-4400 ต่อ 137
รายละเอียดอื่นๆ
การเดินทาง
รถบัส: 113, 514 (ปอ.) (AC), 8 (ปอ.) (AC)
งานในบริษัทเดียวกัน