สำหรับบริษัท
- ควบคุมการทำงานของช่าง และงานประจำวันของฝ่ายช่างให้เป็นไปตามข้อกำหนด
- ควบคุมดูแลงานซ่อมแซม และงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันภายในหน่วยงาน
- วางแผนการทำงานรายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือนและรายปี แผนการซ่อมบำรุงงานที่ได้รับแจ้ง แผนงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและตารางการทำงานประจำเดือนของพนักงานช่าง
- รายงานเหตุการณ์ต่างๆต่อผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการ
- ควบคุมสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุขัดข้องในงานระบบต่างๆ ภายในหน่วยงาน
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการอาคาร
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- เพศชาย อายุ 27-35 ปี
- วุฒิ ป.ตรี สาขาช่างกล
- มีรถส่วนตัว สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้ (มีความรับผิดชอบ)
- รักความก้าวหน้า
- ทำงานเป็นทีม
- มีความเป็นผู้นำที่ดี
สวัสดิการ
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- ประกันสังคม
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี (ลาพักผ่อน)
- ค่าล่วงเวลา
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน
- วันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วัน
- เงินช่วยเหลืองานศพ(พนักงานและครอบครัว)
- สวัสดิการลาอุปสมบท
สถานที่ทำงาน
59/83 ซ.งามวงศ์วาน 49 หมู่บ้านรังสิยา แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ
คุณวรรณวิษา / คุณอรกัญญา
088-566-1442 , 063-525-6814
งานในบริษัทเดียวกัน