สำหรับบริษัท
- งานซ่อมบำรุงคอมพิวเคอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และเครื่องรูดบัตรเครดิต
- PM KTB , KTC เครื่องรูดบัตรเครดิต
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, ปวส.
- คณะ/สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ , เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศชาย
- อายุ 20 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนอะไหล่ ลงโปรแกรมพื้นฐานได้
- มีรถยนต์ส่วนตัว นำมาใช้ในงานได้ มีใบขับขี่
- มีที่ัพักที่ จังหวัดแพร่ สามารถออก site งานต่างจงหวัดไดื
- สามารถเดินทางไปทำงานจังหวัดใกล้เคียงได้ ได่แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ,จังหวัดน่าน
- มีใจรักงานบริการ
สวัสดิการ
- ค่าน้ำมันรถ ไมล์กิโล
- เบี้ยเลี้ยง
- ค่าน้ำค่าไฟ ค่าโทรศัพท์
- ประกันสังคม PA 200000 + ค่ารักษาพยาบาล 20000
- เสื้อบริษัท เงินพิเศษ หรือโบนัส
สถานที่ทำงาน
จังหวัดแพร่
ติดต่อ
คุณตู่
081-753-2844
งานในบริษัทเดียวกัน