สำหรับบริษัท
- งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและ เครื่องรูดบัตรเครดิต
- งาน PM KTB , KTC เครื่องรูดบัตรเครดิต
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, ปวส.
- คณะ/สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศชาย
- อายุ 20 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนอะไหล่ ลงโปรแกรมพื้นฐานได้
- มีรถยนต์ส่วนตัวนำมาใช้ในงานได้
- มีที่ัพักที่ จังหวัดตาก สามารถออก site งานต่างจงหวัดไดื
- สามารถเดินทางไปทำงานที่ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวักสุโขทัย ได้
- สามารถเดินทางไปแถบชายแดนได้ เช่น พบพระ ท่าสองยาง แม่สอด
- มีใจรักงานบริการ
สวัสดิการ
- ค่าน้ำมันรถ ไมล์กิโล เบี้ยเลี้ยง
- ค่าน้ำค่าไฟ
- ค่าโทรศัพท์
- ประกันสังคม PA200000 + ค่ารักษาพยาบาล 20000
- เสื้อพนักงาน
- เงินพิเศษ หรือโนัส
สถานที่ทำงาน
จังหวัดตาก
ติดต่อ
คุณตู่
081-753-2844
งานในบริษัทเดียวกัน