สำหรับบริษัท
- ซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ เครื่องรูดบัตรเครดิต
- ออก site งานใน อำเภอหาดใหญ่ และ จังหวัดใกล้เคียงได้
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน เจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, ปวส., ปวช.
- คณะ/สาขา งานไฟฟ้ากำลัง, ช่างไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศชาย
- อายุ 20-35 ปี
- วุฒิ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์
- ออกต่างจังหวัดได้
- มีรถยนต์ มีใบขับขี่
- มีใจรักงานบริการ
- มีที่พักที่ อ.หาดใหญ่
สวัสดิการ
- ค่าเบี้ยเลี้ยงออกต่างจังหวัด
- ค่าน้ำมันรถ ไมล์กิโล
- ค่าโทรศัพท์
- ค่าน้ำค่าไฟ
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ(PA)
- เสื้อบริษัท
สถานที่ทำงาน
จังหวัดสงขลา
ติดต่อ
คุณตู่
081-753-2844
งานในบริษัทเดียวกัน