สำหรับบริษัท
- วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
- ประสานงานทีม R&D ของบริษัทในเครือต่างประเทศได้
- พัฒนาวางแผนวิธีการผลิต และปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ Seasoning , Application snack,
- ปรับปรุงและพัฒนาสูตรให้กับลูกค้าตามข้อกำหนดในประเทศ และประเทศต่างๆ
- วางแผน และทบทวนวิธีการผลิตสินค้าใหม่ๆในกระบวนการผลิต
Seasoning
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ (Proactive) ให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจตามยุคปัจจุบัน
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา นวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร, วิศวกรรมอาหาร, อาหารและโภชนาการ, อื่นๆ, เทคโนโลยีอาหาร
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
- มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีความคิดสร้างสรรค์ คิดค้นพัฒนาสูตรอาหาร
- มีความขยันอดทน ซื่อสัตย์
- สามารถทำงานภายได้แรงกดดันได้
- เคยผ่านการฝึกอบรมระบบคุณภาพ ISO, GMP, HACCP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีประสบการณ์สายโรงงาน Seasoning & Flavor จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเดินทางไปอบรมต่างประเทศได้
- ภาษาอังกฤษระดับสื่อสาร และจัดทำรายงานได้
สวัสดิการ
- ศึกษาดูงานต่างประเทศ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสังคม
- ค่าทักษะความชำนาญ, Incentive
- ยูนิฟอร์ม
- วันหยุด/ วันลาตามกฎหมาย
สถานที่ทำงาน
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.
ติดต่อ
คุณ Tanasakul
02-101-1256, 062-418-3777
งานในบริษัทเดียวกัน