สำหรับบริษัท
- ควบคุมเครื่องฉีดพลาสติกในการผลิตงาน
- แก้ไขและบำรุงรักษาเบื้องต้น
- สามารถควบคุมเครื่องจักร ภายในโรงงาน
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปวส., ปวช., มัธยมศึกษาตอนปลาย, มัธยมศึกษาตอนต้น
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- สามารถเรียนรู้งานได้รวดเร็วและอดทน สู้งาน มนุษย์สัมพันดี
- มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องจักร
- สามารถทำงานเป็นกะได้
สวัสดิการ
- ชุดยูนิฟอร์ม
- เบี้ยขยัน,เงินค่าตำแหน่ง
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เงินช่วยเหลือต่างๆ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ข้าว(ฟรี)
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ท่องเที่ยวประจำปี
- โบนัส
- ฯลฯ
สถานที่ทำงาน
โรงงาน สาขาฉะเชิงเทรา(Plant B) : เลขที่ 74/12 หมู่ 22 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ 033-050-550 (เยื้องตลาดปองพล)
ติดต่อ
คุณสุปราณี เสมือนโพธิ์
02-311-5737
งานในบริษัทเดียวกัน