สำหรับบริษัท
- ขึ้นลงแม่พิมพ์ตามแผนงานที่กำหนด และที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
- ทำการแก้ไขปรับค่าควบคุมของเครื่องจักรให้ได้งานตามมาตรฐาน
- บำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรในความรับผิดชอบให้ดีอยู่เสมอ
- แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร และอุปกรณ์ในเบื้องต้น
- ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร และ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในความรับผิดชอบให้ดีอยู่เสมอ
- ตรวจเช็คอุปกรณ์ ความปลอดภัยของเครื่องจักร อุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- ทำความสะอาดเครื่องจักรอุปกรณ์ในความรับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปวส., ปวช., มัธยมศึกษาตอนปลาย
- คณะ/สาขา ไม่ระบุ
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศชาย อายุไม่เกิน 40ปี
- การศึกษา (ม.6) หรือ ปวช. ขึ้นไป
- มีทักษะและความรู้ในการผลิตชิ้นงานพลาสติก และเครื่องจักร
- มีความรู้เรื่องการติดตั้งแม่พิมพ์, ถอดพิมพ์
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน
สวัสดิการ
- ชุดยูนิฟอร์ม
- เบี้ยขยัน,เงินค่าตำแหน่ง
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เงินช่วยเหลือต่างๆ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ข้าว(ฟรี)
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ท่องเที่ยวประจำปี
- โบนัส
- ฯลฯ
สถานที่ทำงาน
โรงงาน สาขาฉะเชิงเทรา(Plant B) : เลขที่ 74/12 หมู่ 22 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ 033-050-550 (เยื้องตลาดปองพล)
ติดต่อ
คุณสุปราณี เสมือนโพธิ์ หรือติดต่อแผนก HRD
02-311-5737 ต่อ 101, 102, 104 หรือ 086 359 4566
หมดอายุ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครงานได้ ติดต่อ เบอร์ 02-216-1545 หรือ Line: @jobmyway
งานในบริษัทเดียวกัน