สำหรับบริษัท
- ขึ้นลงแม่พิมพ์
- ปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ควบคุมเครื่องจักรในระหว่างการผลิตชิ้นงานด้วยการฉีดพลาสติก
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ซึ่งต้องรับผิดชอบเพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำการผลิตได้ตามแผนการผลิตที่วางไว้
- ทำการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและแม่พิมพ์ฉีดเบื้องต้น
- ควบคุมเครื่องฉีด 3-5 ตัว
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, อนุปริญญา, ปวส., ปวช., มัธยมศึกษาตอนปลาย
- คณะ/สาขา อื่นๆ, เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
- ประสบการณ์ทำงาน ไม่ต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่
- เพศชาย อายุไม่เกิน 40ปี
- การศึกษา (ม.6) หรือ ปวช. ขึ้นไป
- สามารถทำงานเข้ากะกลางคืนได้
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน
สวัสดิการ
- ชุดยูนิฟอร์ม
- เบี้ยขยัน,เงินค่าตำแหน่ง
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เงินช่วยเหลือต่างๆ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ข้าว(ฟรี)
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ท่องเที่ยวประจำปี
- โบนัส
- ฯลฯ
สถานที่ทำงาน
โรงงาน สาขาฉะเชิงเทรา(Plant B) : เลขที่ 74/12 หมู่ 22 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ 033-050-550 (เยื้องตลาดปองพล)
ติดต่อ
คุณสุปราณี เสมือนโพธิ์
02-311-5737
งานในบริษัทเดียวกัน