สำหรับบริษัท
เปลี่ยนแปลงตัวเองในการทำงานให้ดีขึ้นใน 4 วิธีนี้

เปลี่ยนแปลงตัวเองในการทำงานให้ดีขึ้นใน 4 วิธีนี้

16 กันยายน 2565

เปลี่ยนแปลงตัวเองในการทำงานให้ดีขึ้นใน 4 วิธีนี้

16 กันยายน 2565

       การเปลี่ยนแปลงตัวเองในการทำงานให้ดีขึ้น ก็อยู่ที่ตัวคุณแล้วแหละ ว่าอยากลองเปลี่ยนมั้ย แต่บางครั้งการที่จะทำอะไรสักอย่าง มักจะรู้สึกกลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น กลัวที่จะเริ่มต้น ดังนั้นเราต้องตัดสินใจทำและตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าอยากประสบความสำเร็จทางด้านอะไร ที่สำคัญเราต้องให้เวลากับตัวเองด้วยนะ1 ทำความคิดของเราให้แตกต่างจากคนอื่น
อยากมีผลงานที่ดีขึ้น ควรคิดต่างแต่ในทางเชิงบวก ซึ่งอาจจะนำเสนอไอเดีย หรือแนวทางการแก้ไขปัญหาออกมาได้ดีกว่า อาจจะเห็นผลลัพธ์ที่ไว ฉะนั้นเราต้องหมั่นใฝ่รู้ในสายงานของเราให้ลึกซึ้ง เพื่อมีข้อมูลอ้างอิงได้อย่างสมบูรณ์


2 จัดลำดับความสำคัญของงาน
ตรวจสอบการทำงานของตัวเอง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่เป็นจุดเด่น และจุดด้อยของเรา แบ่งลำดับความสำคัญของงาน และลองประเมินตนเองได้จากผลงานที่เราทำหรือผลตอบรับจากหัวหน้า


3 การตัดสินใจลงมือทำ
ในเมื่อเรามีเป้าหมายแล้วลงมือทำจริง เราต้องมีความสม่ำเสมอในการทำสิ่งนั้นให้ได้เป็นไปตามเป้าหมาย และต้องอดทน อดกลั้น เพื่อที่จะได้ผลงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


4 เชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลง
การให้พลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร ให้คิดซะว่าเราทำดีที่สุดแล้ว อย่างน้อยก็ได้พิสูจน์ตัวเอง ว่าเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เช่นกัน


TAGS : jobmyway , เคล็ดลับการทำงาน , เปลี่ยนแปลงตัวเอง , เคล็ดลับการทำงาน

บทความที่ได้รับความนิยม
งานที่น่าสนใจ