สำหรับบริษัท
ลองเลย! ฟีเจอร์ใหม่ “ไทยมีงานทำ” วัดระดับภาษาอังกฤษ พร้อมออกใบรับรอง

ลองเลย! ฟีเจอร์ใหม่ “ไทยมีงานทำ” วัดระดับภาษาอังกฤษ พร้อมออกใบรับรอง

28 ตุลาคม 2565

ลองเลย! ฟีเจอร์ใหม่ “ไทยมีงานทำ” วัดระดับภาษาอังกฤษ พร้อมออกใบรับรอง

28 ตุลาคม 2565

       “ไทยมีงานทำ” บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์ บนแพลตฟอร์มให้บริการทั้ง Web Application และ Mobile Application เพื่อให้ประชาชนสามารถหางาน เข้าถึงตำแหน่งงานที่สนใจเหมาะสมกับตนเอง และสมัครหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสการมีงานทำ ซึ่งปัจจุบันมีตำแหน่งงาน (Active ในระบบ) จากทั่วประเทศ

       โดยสถิติงานทั้งหมด ซึ่งเปิดรับสมัครงานทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน สามารถค้นหางานได้แทบจะครบทุกตำแหน่งสายงาน ซึ่งตำแหน่งงานส่วนใหญ่จะอยู่ในกรุงเทพฯ กว่า 58.2% ,ประเภทงานที่เปิดรับสมัครเยอะสุดคือฝ่ายการผลิตอยู่ที่ 33.6% และ วุฒิการศึกษาที่เปิดรับเยอะสุดคือ 39.4%

       สำหรับแพลตฟอร์ม "ไทยมีงานทำ" ถูกออกแบบให้ใช้งานค่อนข้างง่าย เมื่อคลิกเข้าไปหน้าค้นหางานทั่วไป ด้านบนสุดจะมีให้ เสิร์ชหาตำแหน่งงานตามจังหวัดที่เลือก เหมาะกับคนที่รู้อยู่แล้วว่าอยากทำงานอะไรในจังหวัดไหน

       หรือจะลองค้นหาวิธีอื่นโดยการเลื่อนลงมาด้านล่างซึ่งจะมีแถบการค้นหางานจะใช้สเกลไหนเป็นหลัก เลือกประเภทงาน  ภูมิภาค หรือ สัญญาจ้าง ขึ้นอยู่ที่เราจะค้นหางานแบบไหน หรืองานอะไรที่เราอยากทำ

• สมัคร"ไทยมีงานทำ" ด้วยขั้นตอนง่ายๆ
"ไทยมีงานทำ" ได้เปิดตัวให้ใช้งานมาแล้วหลายปี โดยขั้นตอนการทำงานของผู้สมัครงานผ่านระบบดังกล่าว ก็ง่ายแสนง่าย เริ่มด้วย

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกเพื่อเริ่มใช้งานระบบ
เมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์www.ไทยมีงานทำ.com และคลิก“เข้าสู่ระบบสมาชิก”  ให้ทำการคลิก “สมัครสมาชิก” เพื่อทำการกรอกแบบฟอร์มเพื่อสมัครสมาชิกในการเข้าใช้งานระบบ ในกรณีที่ยังไม่ได้ เป็นสมาชิก ถ้าหากว่าเป็นสมาชิกแล้วสามารถลงชื่อเข้าใช้งานโดยคลิก “ประชาชน” เพื่อเข้าสู่ระบบ

       กรณีที่ 1 ผู้ใช้งานยังไม่ได้เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ไทยมีงานทำและใช้ Facebook ในการลงทะเบียนเป็นสมาชิก  โดยระบบสามารถสมัครสมาชิกด้วยบัญชีFacebook หรือ สามารถลงทะเบียนด้วยการกรอกแบบฟอร์มด้านล่างแล้ว คลิก “ลงทะเบียน” เพื่อสมัครเป็นสมาชิกของระบบไทยมีงานทำ เมื่อคลิกเข้าสู่ระบบด้วย Facebook จะมีหน้าต่างของ Facebook แสดงขึ้นมาเพื่อให้กรอก Usernameและ Password  ให้คลิก “ดำเนินการต่อในชื่อให้คลิกเลือก “ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง” และทำการคลิกปุ่ม “ยืนยัน”

       ส่วนกรณี ผู้ใช้งานยังไม่ได้เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ไทยมีงานทำ และกรอกแบบฟอร์มในการลงทะเบียนเป็นสมาชิก กรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน รหัสผ่าน แล้วคลิก “ลงทะเบียน”

       เมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์www.ไทยมีงานทำ.com ในขั้นตอนการ “หางาน” สามารถค้นหางานได้โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเข้าสู่ระบบสมาชิก เพื่อเปิดกว้างให้กับประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงงานได้มากที่สุด สามารถค้นหา โดยการคลิก “ค้นหางานทั่วไป” เพื่อหาตำแหน่งงานที่เปิดรับ และสมัครงานได้ทันที

       ระบบไทยมีงานทำ จะส่งข้อมูลของผู้ใช้งานที่สมัครงานในตำแหน่งนั้น ๆ ไปยังผู้ว่าจ้าง เพื่อให้ผู้ว่าจ้างติดต่อกลับเพื่อทำการนัดสัมภาษณ์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้สมัครโดยตรง

• เปิดฟีเจอร์ใหม่ วัดระดับภาษาอังกฤษ มีใบรับรอง
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดให้บริการวัดระดับความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ “ไทยมีงานทำ” ว่าก.แรงงานมีนโยบายพัฒนาทักษะอาชีพ ส่งเสริมการมีงานทำ รวมถึงการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ให้เป็นแรงงานฝีมือ มีความมั่นคงทางอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

       โดยที่ผ่านมาได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้แก่นักเรียนนักศึกษา และแรงงานทุกระดับ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงแรงงาน ภายใต้วัตถุประสงค์ในการบูรณาการเพื่อส่งเสริมการมีงานทำลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะฝีมือที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ

       การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ขึ้น เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ มีทักษะ เป็นเรื่องสำคัญ ไม่เพียงแต่จะทำให้พวกเขาเป็นแรงงานคุณภาพ มีอาชีพมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้ว ยังเป็นการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและแรงงานให้เดินไปข้างหน้าด้วย

       "เราได้มีเว็บไซต์ “ไทยมีงานทำ” โดยผมได้มอบหมายให้กรมการจัดหางานเป็นผู้ดูแล นอกจากจะบริการตำแหน่งงานให้กับประชาชน ยังมีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ เพิ่มโอกาสในการมีงานทำ ล่าสุดได้เปิดให้บริการวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ผู้ที่สอบผ่านจะได้รับใบรับรองเพื่อนำไปประกอบการสมัครงานหรือศึกษาต่อได้” นายสุชาติ กล่าว

• ชวนขึ้นทะเบียนหางานผ่าน "ไทยมีงานทำ"
ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานรับข้อสั่งการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในการดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ ไทยมีงานทำ อย่างต่อเนื่องเพื่อบริการ อำนวยความสะดวกแก่แรงงานทุกกลุ่มเป้าหมาย

       โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) รวมทั้งสถาบันการศึกษาเอกชน

       ในการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนนักศึกษาที่ประสงค์จะทำงานขึ้นทะเบียนหางานที่ระบบ ไทยมีงานทำ และรวบรวมข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนและหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาวส่งเข้าแพลตฟอร์ม ไทยมีงานทำ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการมีงานทำระหว่างการศึกษาหรือหลังจบการศึกษาและเสริมสร้างทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ

• ระบบทดสอบภาษาอังกฤษ  ใช้ประกอบการศึกษา-สมัครงาน
เว็บไซต์ “ไทยมีงานทำ” ได้มีระบบทดสอบภาษาอังกฤษ โดย ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellent Center :HCEC) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปิดให้บริการทดสอบวัดระดับความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และมีใบรับรองให้กับผู้ที่สอบผ่าน เพื่อใช้ประกอบการศึกษาต่อหรือการสมัครงาน

       ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ศึกษาคู่มือเตรียมตัวสอบ สาธิตการเตรียมทำข้อสอบ เป็นต้น โดยสามารถจองสนามสอบ เลือกวันสอบเลือกชุดข้อสอบ และจ่ายเงินค่าดำเนินการผ่าน e-payment ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไปผ่านเว็บไซต์ ไทยมีงานทำ.doe.go.th

       อย่างไรก็ตาม "ไทยมีงานทำ" ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – เดือนกุมภาพันธ์ 2565) มีผู้สมัครงานมาใช้บริการ 108,094 คน บรรจุงานแล้ว 75,336 คน ก่อเกิดรายได้โดยประมาณ 9,725,640,600 บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าล้านหกแสนสี่หมื่นหกร้อยบาทถ้วน)

Cr. bangkokbiznews

TAGS : ข่าว , jobmyway , ไทยมีงานทำ , บทความผู้หางาน , เว็บไซต์หางาน

บทความที่ได้รับความนิยม
งานที่น่าสนใจ