สำหรับบริษัท
หางาน สมัครงาน ฝากประวัติเพื่อได้งานที่ถูกใจ
การค้นหา : พบ 5,778 ตำแหน่งงาน
- Development Website using PHP, Laravel, JavaScript, Jquery, HTML5, CSS, React.JS, MongoDB and PostgresQL.
- Work with Software Managers, product owners to clarify requirements, determine business needs with technical requirements, and recommend alternative technical approaches to meet design requirements.
- Troubleshoot, design, develop, test, debug, performance tune and implement the core product software and databases to ensure strong optimization and functionality
- Contribute in all phases of the development lifecycle
- Develop and deploy new features to facilitate related procedures and tools if necessary
- ลักษณะการจ้าง งานประจำ
- เงินเดือน 20,000 - 60,000 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาโท, ปริญญาตรี
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
- สามารถพัฒนาระบบด้วย PHP 7.x ขึ้นไป
- มีความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาเว็ปไซต์
- มีความเข้าใจในการใช้ Framework Laravel
- สามารถเขียนเชื่อมต่อฐานข้อมูลทั้ง SQL แลพ No sQL เช่น Mongo DB, MySQL, PostgreSQL
- สามารถทำงานร่วมกับทีมได้อย่างดี
- จบปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเกี่ยวข้อง
- หากมีความรู้ ReactJS,VueJS จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- วันลาพักร้อน 7 วันต่อปี
- เบิกค่ารักษาพยาบาล
- ยืดหยุ่นเวลาเข้างาน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
ติดต่อ/สถานที่ทำงาน
** ทำงานที่ : อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้นที่ 19
** วันเวลาทำงาน : จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์
** การเดินทาง : BTS ลงสถานีพญาไท ประตูทางออกที่ 1
ดูงานทั้งหมด
<