สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต่อเรือ อากาศยาน และที่เกี่ยวข้อง
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
สำนักแต่ง GODTOWA มีความมุ่งมั่นที่จะ พัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ รวมถึงพัฒนา บุคลากรขององค์กร ให้ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้สูงสุด และมีความมุ่งหวังว่าเราจะสามารถยืน เป็นที่หนึ่ง ในตลาดขายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์นำเข้า แบบครบวงจรในประเทศไทยที่ได้รับความไว้วางใจ และได้รับความน่าเชื่อถือจากลูกค้ามากที่สุด และในอนาคตสำนักแต่ง GODTOWA มีความตั้งมั่นว่าเราจะต้องเป็นหนึ่งในสำนักแต่งรถยนต์ ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในประเทศญี่ปุ่น และจะขยายตลาดออกไปสู่ประเทศในเขตภูมิภาคเอเชีย อีกทั้งเราจะผลักดันผลิตภัณท์ภายใต้แบรนด์ GODTOWA ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคจากนานาประเทศ

บริษัท ก็อดโตวา (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์ โดยให้บริการด้าน การบำรุงรักษายานยนต์ทั่วไป
ธุรกิจประเภทประดับยนต์ เฉพาะรถยนต์ Alphard และ Vellfire
ที่อยู่บริษัท
เลขที่ 65 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์ติดต่อ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 094-772-1144
เว็บไซต์
ประเภทธุรกิจ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต่อเรือ อากาศยาน และที่เกี่ยวข้อง
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
สำนักแต่ง GODTOWA มีความมุ่งมั่นที่จะ พัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ รวมถึงพัฒนา บุคลากรขององค์กร ให้ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้สูงสุด และมีความมุ่งหวังว่าเราจะสามารถยืน เป็นที่หนึ่ง ในตลาดขายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์นำเข้า แบบครบวงจรในประเทศไทยที่ได้รับความไว้วางใจ และได้รับความน่าเชื่อถือจากลูกค้ามากที่สุด และในอนาคตสำนักแต่ง GODTOWA มีความตั้งมั่นว่าเราจะต้องเป็นหนึ่งในสำนักแต่งรถยนต์ ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในประเทศญี่ปุ่น และจะขยายตลาดออกไปสู่ประเทศในเขตภูมิภาคเอเชีย อีกทั้งเราจะผลักดันผลิตภัณท์ภายใต้แบรนด์ GODTOWA ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคจากนานาประเทศ

บริษัท ก็อดโตวา (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์ โดยให้บริการด้าน การบำรุงรักษายานยนต์ทั่วไป
ธุรกิจประเภทประดับยนต์ เฉพาะรถยนต์ Alphard และ Vellfire
ที่อยู่บริษัท
เลขที่ 65 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์ติดต่อ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
094-772-1144
เว็บไซต์
https://www.godtowathailand.com/