สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ ท่องเที่ยว ไมซ์
| ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2554
| จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท นวทรรศน์ ฮอสพิทัลลิตี้ จำกัด เป็นต้นตำหรับทัวร์พาชิมอาหารบริษัทแรกของประเทศไทย ที่ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 นับเป็นเวลากว่า 8 ปีแล้ว ที่เราดำเนินธุรกิจจากพื้นฐานของความรักในอาหารไทยและความชอบในการท่องเที่ยว เราได้พานักท่องเที่ยวของเราไปสัมผัสถึงแก่นรากของอาหารและวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ โดยมีมัคคุเทศก์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาหารและวัฒนธรรมเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้จากชาวบ้านสู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นการนำชมเส้นทาง, แนะนำอาหาร รวมถึงแปลความรู้สึกดีดีที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวต้องการสื่อถึงกัน
ที่อยู่บริษัท
14/9 ซอยอินทามระ 17 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์ติดต่อ
คุณกิติชัย 089-126-3657
เว็บไซต์
-  
ประเภทธุรกิจ ท่องเที่ยว ไมซ์
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2554
จำนวนพนักงาน - คน
บริษัท นวทรรศน์ ฮอสพิทัลลิตี้ จำกัด เป็นต้นตำหรับทัวร์พาชิมอาหารบริษัทแรกของประเทศไทย ที่ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 นับเป็นเวลากว่า 8 ปีแล้ว ที่เราดำเนินธุรกิจจากพื้นฐานของความรักในอาหารไทยและความชอบในการท่องเที่ยว เราได้พานักท่องเที่ยวของเราไปสัมผัสถึงแก่นรากของอาหารและวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ โดยมีมัคคุเทศก์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาหารและวัฒนธรรมเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้จากชาวบ้านสู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นการนำชมเส้นทาง, แนะนำอาหาร รวมถึงแปลความรู้สึกดีดีที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวต้องการสื่อถึงกัน
ที่อยู่บริษัท
14/9 ซอยอินทามระ 17 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์ติดต่อ
คุณกิติชัย
089-126-3657
เว็บไซต์
-