สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
ประกอบกิจการ ทำผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เช่น เส้นหมี่ เปิดดำเนินการปีแรก ด้วยวงเงินลงทุน 100 ล้าน
ที่อยู่บริษัท
55/5 หมู่ 6 ลำลูกกาคลอง 13 ปทุมธานี ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์ติดต่อ
คุณสุมาลี วัชโรดมประเสริฐ 081-351-8451
เว็บไซต์
-  
ประเภทธุรกิจ อาหาร-เครื่องดื่ม
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
ประกอบกิจการ ทำผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เช่น เส้นหมี่ เปิดดำเนินการปีแรก ด้วยวงเงินลงทุน 100 ล้าน
ที่อยู่บริษัท
55/5 หมู่ 6 ลำลูกกาคลอง 13 ปทุมธานี ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์ติดต่อ
คุณสุมาลี วัชโรดมประเสริฐ
081-351-8451
เว็บไซต์
-