สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ เคมี พลาสติก และที่เกี่ยวข้อง
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
ประกอบกิจการเกี่ยวกับ การผลิตเคมี งานกล้องวงจรปิด และงานไฟฟ้าอื่นๆ
ที่อยู่บริษัท
777/23 หมู่ 9 ถ.เลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เบอร์ติดต่อ
คุณมินต์ 02-170-9741
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ เคมี พลาสติก และที่เกี่ยวข้อง
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
ประกอบกิจการเกี่ยวกับ การผลิตเคมี งานกล้องวงจรปิด และงานไฟฟ้าอื่นๆ
ที่อยู่บริษัท
777/23 หมู่ 9 ถ.เลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เบอร์ติดต่อ
คุณมินต์
02-170-9741
เว็บไซต์
https://www.kckewin.co.th/
ตำแหน่งที่เปิดรับ