สำหรับบริษัท
ประเภทธุรกิจ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต่อเรือ อากาศยาน และที่เกี่ยวข้อง
| ปีที่ก่อตั้ง -
| จำนวนพนักงาน - คน
เป็นการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีการจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
ที่อยู่บริษัท
47/14 ม.3 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เบอร์ติดต่อ
แผนกบุคคล 034494696
เว็บไซต์
ตำแหน่งที่เปิดรับ
ประเภทธุรกิจ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต่อเรือ อากาศยาน และที่เกี่ยวข้อง
ปีที่ก่อตั้ง -
จำนวนพนักงาน - คน
เป็นการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีการจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
ที่อยู่บริษัท
47/14 ม.3 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เบอร์ติดต่อ
แผนกบุคคล
034494696
เว็บไซต์
www.evoracingproject.com
ตำแหน่งที่เปิดรับ